شرایط اقامت در کبک

چاپ

مراحل درخواست اقامت دائم فارغ التحصیلان کبک

برنامه مهاجرتی (PEQ) و یا تجربه تحصیل در کبک

این برنامه مختص به دانشجویان بین المللی است که در کبک مشغول به تحصیل بوده و در جهت ارائه فرصت هایی برای ساختن آینده آن ها در این استان تلاش می کند.

دانشجویان با ترکیب صحیحی از سوابق تحصیلی و مهارت های زبان می توانند برای اخذ اقامت دائم کانادا، تحت این برنامه (PEQ )، تقاضای خود رابلافاصله پس از اتمام تحصیل و یا شش ماه قبل از فارغ التحصیلی ارسال نمایند. برای واجد شرایط شدن ، دانشجویان می بایست دارای شرایط زیر باشند:

شرایط برنامه مهاجرتی (PEQ) و یا تجربه داران کبک :

اخذ یکی از مدارک تحصیلی زیر: