banner04

سیستم آموزشی در فرانسه

مدارک ملی دانشگاهها

 • سیکل اول ( مدرک دیپلم + ۲ سال تحصیل دانشگاهی پذیرش با مدرک دیپلم متوسطه فرانسوی ( Baccalaureat  یا با مدرک پایان تحصیلات متوسط (دیپلم ایران + پیش دانشگاهی ) + آزمون آشنایی با زبان فرانسه برای پذیرش درسال اول دانشگاهی برای دانشجویان خارجی ( داشتن مدرک DALF یا قبولی درامتحان سدوس ضروری میباشد.
 • مدرک مطالعات دانشگاهی عمومی (DEUG) دردوسال.
 • این دوره در ۹ عنوان مربوط به ۹ زمینه ارائه می شود: مدیریت اقتصادی واجتماعی واجتماعی ، حقوق ، اقتصادومدیریت ، علوم انسانی واجتماعی ، ادبیات وزبانهای خارجی ، علوم وفناوری ، هنر ، فعالیت جسمانی و ورزشی الهیات مسیحی  .
 • مدرک دانشگاهی فناوری (DUT ) دردوسال.
 • این دوره در مؤسسات دانشگاهی فناوری (IUT ) بیش از ۲۵ تخصص را در برمی گیرد وآموزش عمومی وفنی را با اهداف حرفه ای وبا گرایش به سمت بخشهای صنعتی وخدماتی ارائه می نماید. این مدارک زمینه پیرا پزشکی وزمینه های اجتماعی را نیز شامل می شود. در طی این
 • دوره ، دانشجویان یک دوره کارورزی حداقل ده هفته ای را دریک مؤسسه وکارخانه سپری می کنند.
 • مدرک تحصیلات دانشگاهی علمی وفنی (DEUST ) دردوسال .
 • این دوره با اهداف حرفه ای ، تکنسین های آماده برای ورود به زندگی حرفه ای راآموزش می دهدویک دوره کارورزی اجباری را نیز شامل می شوند. DEUST  بیش از ۱۱۰ تخصص را در زمینه های مختلف از مدیریت ، بازرگانی ، انفورماتیک گرفته تا زمینه های هنری وتوریسم را دربر می گیرد.
 • سیکل دوم  مدرک دیپلم + ۳ سال تحصیل دانشگاهی
 • پذیرش با ۲ سال تحصیلات عالی
 • لیسانس عمومی در یک سال
 • با ادامه تحصیلات در تخصص مورد نظر ، این دوره ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس را ممکن می سازد.
 • لیسانس حرفه ای دریک سال
 • با ۱۲ تا۱۶ هفته کارورزی ، این دوره مکمل آموزش عمومی دانشجو دریک آموزش شغلی _حرفه ای است که در پیوند نزدیک با مؤسسات وبا هدف وروددانشجویان به محیط حرفه ای است.
 • سیکل دوم ( مدرک دیپلم + ۴ سال تحطیل دانشگاهی  
 • پذیرش با سه سال تحصیلات دانشگاهی
 • فوق لیسانس دریک سال
 • این دوره شامل ادامه تحصیل تخصص موردنظر برای دریافت یک مدرک Maitrise یاMaster1 با نگارش یک ساله ودفاع از آن در مقابل هیئت داوران است.
 • پذیرش با دوسال تحصیلات عالی
 • فوق لیسانس علوم وفنون (MST ) دردوسال
 • فوق لیسانس علوم مدیریتی (MSG ) دردوسال
 • فوق لیسانس روشهای انفورماتیک کاربردی در مدیریت مؤسسات (MIAGE ) دردویا سه سال (پذیرش در این دوره با یک سال تحصیل در دوره های عالی ممکن است

برای دوره های فوق لیسانس علوم وفنون (MST) وفوق لیسانس علوم مدیریتی (MSG ) ، پذیرش دانشجو بر اساس پرونده های داوطلبی وآزمون ورودی با دقت انجام می شود. این دوره ها که متمایل به زمینه های حرفه ای مؤسسات هستند ، دارای اهداف شغلی بوده وبازار کار بسیار طالب آنها است.

پذیرش با یک سال تحصیل در سطح عالی
دوره فوق لیسانس مؤسسات دانشگاهی حرفه ای درسه سال .

این دوره در مؤسسات دانشگاهی ومؤسسات حرفه ای طراحی شده است وآموزشهای نظری وحرفه ای را پیوند می دهد. یک دوره کارورزی شش ماهه در مؤسسه بعد از در یافت مدر ک فوق لیسانس اجازه می دهد تا فارغ التحصیلان پس از شرکت در مصاحبه ای در یک کمیسیون ، عنوان استاد مهندس (TIM) را اخذ کنند. این دوره ها زمینه های صنعتی ، خدماتی ، عمران ، بانک ، مالی ، بیمه ، اطلاعات – ارتباطات ( ۲۱ تخصص ) را در بر می گیرد.
سیکل سوم  مدرک دیپلم + ۵ سال تحصیل دانشگاهی
پذیرش با چهار سال تحصیل درسطح عالی ( مدرک کارشناسی ایران + کارشناسی ارشد ایران ) ودر برخی موارد فقط سال اول کارشناسی ا رشد کافی است

مدرک مطالعات پیشرفته(DEA) دریک سال.

این اولین مرحله بری کار در زمینه پژوهش است ودستیابی به دوره تحقیق رساله ( سه ساله) برای اخذ مدرک دکترا را پس از ارائه رساله ودفاع از آن ممکن می سازد. مجموعاً بیش از هزار مدرک مطالعات پیشرفته درتمامی رشته ها وجود دارد.
مدرک مطالعات عالی تخصصی (DESS ) دریک سال.
این دوره دارای کاربرد حرفه ای واهداف تخصصی کردن آگاهیهادرزمینه مشخص وکسب فنون حرفه ای است که به این دوره ها مرتبطند با حداقل ۳ ماه کارورزی در مؤسسات حرفه ای.
این مدرک که درسطح مستر است دریک سال ، تکمیل تحصیلات دانشگاهی را با آموزشهای حرفه ای با بازارکاربسیار خوب ممکن می کند.
پذیرش در سطوح مختلف ومتغیر ( با یک تا چهار سال تحصیلات دانشگاهی 

مدرک مهندسی دردانشگاه

مدرک مهندسی یک مدرک ملی متناسب با درجه مستراست.
این مدرک زیر نظر کمیسیون مدارج مهندسی (CIT ) است که متضمن کیفیت این دوره است . آموزشهای مهندسی دانشگاهی در دانشگاه به طور ویژه برای ارائه آموزش حرفه ای سطح بالا مرتبط با تحصیلات مهندسی است ودردرون ساختارهای داخلی برای پاسخگویی به معیارها ومیزانهای توانایی مدارس مهندسی سامان داده شده اند.
تمامی آموزشهای مهندسی دانشگاهی توسط کمیسیون مدارج مهندسی (CIT ) تعیین میشوندوبراساس چگونگی وشکل خاص هر دوره آموزشی ، معادل با سطح دوره های پنح ساله تحصیلات عالی پس از دیپلم متوسطه است . شرایط پذیرش همواره براساس گزینش خاص (آزمون ، مصاحبه وپرونده ) است.
دارا بودن مدارک دانشگاهی به دانشجویان خارجی امکان می دهد تا درمیانه دوره تحصیلی به آن وارد شده وپذیرفته شوند.
سیکل سوم ( مدرک دیپلم + ۸ سال تحصیل دانشگاهی ) – درجه دکترا
پذیرش پس از پنج سال تحصیلات عالی وموافقت یک استاد راهنمای رساله دکترا .
*دکترا در سه سال
این دوره ، آخرین سطح تحصیلات عالی با نگارش رساله دکترا وپایان اولین کار پژوهش دانشجوست.
* مدارک دانشگاهی (DESU, DU )
* مدرک تحصیلات عالی دانشگاهی (DESU ) ومدرک (DU )
با نامها وعناوین مختلف ، این مدارک در دانشگاهها وبرای پاسخگویی به گرایشات تخصصی یک دانشگاه یا به نیازهای اقتصادی ومنطقه ای ایجادشده اند. نهادهای تصمیم گیری دانشگاه ، ارزشیابی این مدارک را به عهده دارند
دوره های دکترای پزشکی ، دندانپزشکی وداروسازی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 • شعبه اصلی : تهران ، میدان فاطمی ، خیابان جویبار ، کوچه میرهادی شرقی ، پلاک 10 ، واحد 6
 • 021-88926279 || 021-88923854
 • info@dadpisheganco.com
 • فلکه دوم صادقيه ، بلوار آيت الله کاشانی ، نرسيده به خيابان مهران ، پلاک 91 ، طبقه 5 ، واحد 15
 • 021-44033678 || 021-44969468
 • info@dadpisheganco.com
 • ميرداماد ، ميدان مادر ، خيابان شاه نظری ، برج ناهيد ، طبقه 16 ، واحد 2
 • 021-22250617 || 021-22251140
 • info@dadpisheganco.com

Please publish modules in offcanvas position.